เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งภาคเหนือ

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

เป็นภาพขณะที่ชาวบ้านในตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เร่งให้ความช่วยเหลือฝูงปลาบึกอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำในพื้นที่เหลือน้อยทำให้ปลาบึกที่ถูกปล่อยไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ทยอยตายถึง 16 ตัว ชาวบ้านจับไปปล่อยในสระน้ำชุมชนได้เพียง 3 ตัว ประธานชุมชนจึงตัดสินใจขายปลาบึกให้พ่อค้าในราคาตัวละ 11,000 บาท เพื่อหาเงินเข้าชุมชนและนำไปซื้อลูกพันธุ์ปลามาปล่อยหลังมีน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนสาเหตุที่น้ำลดลงจนเกือบแห้งนั้นมาจากปัญหาภัยแล้ง เลนโคลนทับถมและประตูระบายน้ำพังจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ขุดลอกเวียงหนองหล่มในทะเลสาบเชียงแสน ที่บ้านห้วยน้ำรากในอำเภอแม่จัน เพื่อใช้บรรเทาภัยแล้ง และเป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝนนี้แล้ว

ขณะที่ชาวบ้านบนพื้นที่สูงในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก วอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะแหล่งน้ำในชุมชนแห้งขอดต้องนำรถไถต่อพ่วงบรรทุกถัง 200 ลิตร ขึ้นเขากว่า 2 กิโลเมตร เพื่อไปตักน้ำจากลำห้วยมาใช้

ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ยังเหลือน้อยไม่มีน้ำไหลเข้าแม้ฝนจะตกในพื้นที่หลายวันแล้วก็ตาม ชลประทานขอให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด ด้านสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เร่งซ่อมแซมตลิ่ง และขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนนี้แล้ว