รายงานพิเศษ : เตรียมขยายพื้นที่ให้บริการเคเบิลใต้น้ำ

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

4 ปีที่แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงทุนวางสายเคเบิลใต้น้ำจากชายฝั่งจังหวัดตราดมายังเกาะกูด และข้ามไปยังเกาะหมาก ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่สถานประกอบการและประชาชนบนเกาะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะแก่ง ถึงวันนี้พบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะทั้ง 2 แห่ง เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาก่อสร้างสถานที่พักและให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นที่เริ่มหันมาทำธุรกิจท่องเที่ยวกันมากขึ้น ทำให้มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงปากท้องและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในครอบครัว

ผู้ประกอบการบอกว่าจากเดิมที่เคยต้องซื้อไฟปั่นจากน้ำมันดีเซล เดือนละหลายแสนบาท เพื่อพยุงธุรกิจท่องเที่ยว โดยแทบไม่มีกำไร แต่หลังจากการไฟฟ้าฯ เริ่มจ่ายไฟจากสายเคเบิลใต้น้ำ ค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งต่อครึ่ง แต่หากรัฐอยากพัฒนาให้สุดทาง ก็อยากให้เพิ่มเรื่องของระบบสาธารณูปโภค เพราะทุกวันนี้ไฟทางถนนยังไม่มีและมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นคนนำเม็ดเงินการท่องเที่ยวมาสู่เกาะ

นอกจากเกาะแก่งในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกกว่า 15 เกาะ จะมีไฟฟ้าใช้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ในต้นปีหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีอีกนับ 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายการให้บริการเพิ่มเติมอีก 11 เกาะ มากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะนำร่องพื้นที่เกาะที่มีการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะเกาะปันหยี ซึ่งมีชาวบ้านอยู่อย่างหนาแน่น คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปีนี้

เป็นการสานต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองที่รัฐบาลมุ่งหวังจะดึงเม็ดเงินจากชาวต่างชาติ เข้ามาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ พิชิตความยากจนของคนรากหญ้า

Tag : เกาะติดข่าวดัง