News

ชาวสงขลาร่วมทำพิธีไว้อาลัย พล.อ.เปรม

ชาวจังหวัดสงขลา ร่วมทำพิธีไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

ที่พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนเลิศคณิต เดินทางไปรวมพิธีจุดเทียนไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม

โดยมี นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวเชิดชูเกียรติ พร้อมนำยืนสงบนิ่ง 3 นาที ก่อนร่วมร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นหนึ่งใน 157 บทเพลง ที่พลเอกเปรม ประพันธ์ขึ้น และเป็นคติประจำตัวของพลเอกเปรม ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการจะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปวางหน้ารูปภาพของ พลเอกเปรม เพื่อแสดงความไว้อาลัย

ขณะที่ตลอดทั้งวัน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ ร่วมลดธงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนยน 2562 รวม 7 วัน