News

ปัญหาผักตบชวาแน่นคลองมหาชัย ได้รับการแก้ไขแล้ว

หลังชาวบ้านที่สมุทรสาคร เรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวาที่แน่นคลองมหาชัย เพราะสร้างความเดือดร้อน เดินทางลำบาก ล่าสุดทางจังหวัดสั่งการให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว

หลังมีการเผยแพร่ภาพผักตบชวาในคลองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ที่อัดแน่นอยู่บริเวณปากคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน ไปจนถึงพื้นที่โครงการแก้มลิงในพระราชดำริ คลองสนามชัย-คลองมหาชัย ระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร จนทำให้การเดินเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือวัดตึกมหาชยาราม กับท่าเรือวัดใหม่มหาชัยคล้ายนิมิต เป็นไปด้วยความยากลำบาก ใช้เวลามากขึ้น และต้องเดินเครื่องเรือแรงขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิม จนมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไข เพราะหากยังปล่อยไว้ จะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียจากการหมักหมมของผักตบชวาได้

ล่าสุด นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการกำจัดผักตบชวาในคลองมหาชัยแล้ว ซึ่งการกำจัดในระยะเร่งด่วน ได้นำรถแบคโฮยืนโป๊ะ กับเรือผลักดัน เข้ามาเก็บผักตบชวาในคลองมหาชัย และแม่น้ำท่าจีน เพื่อลดความหนาแน่น และเปิดทางให้เดินเรือได้สะดวก

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวา จะต้องเป็นการทำงานในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งเครื่องจักรกล กำลังคน และงบประมาณ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน