News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ดาบตำรวจ โกศล คงสวัสดิ์ พร้อมพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ดาบตำรวจ โกศล คงสวัสดิ์ พร้อมพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจะนะ บริเวณหน้าป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หลังสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และเข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้แก่ ร้อยตำรวจโท นิพล แก้วหนู, ดาบตำรวจ ชำนาญ สุขมี, ดาบตำรวจ ศิริ ทองเทพ, นางสาวบุดสามานี จันอิ และนางสาวนูรพาฏีละฮะ แวอูมา

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปวางที่หน้าหีบศพ ดาบตำรวจ โกศล คงสวัสดิ์ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด