News

Green Report : สำรวจปะการังฟอกขาว

จากแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณเกาะมันกลาง จังหวัดระยอง ขณะที่น้ำทะเลลดระดับลง มองเห็นแนวปะการังฟอกขาวชัดเจน ซึ่งการเกิดปะการังฟอกขาวเกิดจากภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวจนทำให้เกิดภาวะซีดจางหรือฟอกขาว

ขณะที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร เท่าที่ได้สำรวจพบว่าปะการังบางส่วนมีสีซีดจาง มีการฟอกขาวเกิดขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของอุณหภูมิน้ำทะเลซึ่งจากที่เราวัดได้อุณหภูมิอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ เช่นเดียวกับบริเวณใกล้เคียงที่เกาะมันใน เกาะมันนอก หินต่อยหอย เกาะขี้ปลา พบมีการฟอกขาวเช่นกัน ในระดับ 5 - 25 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ฝั่งอ่าวไทย พบว่าที่หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี เกาะมะปริง เกาะยักษ์ และเกาะมะพร้าว จังหวัดตราด, เกาะกำนุ้ย จังหวัดระนอง และหาดไนยาง จังหวัดภูเก็ต พบปะการังฟอกขาวในระดับสีแดง หรือมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แม้ปีนี้การประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวโดยรวมจะไม่รุนแรงแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการฟื้นตัวของแนวปะการังและทาง ทช.เชื่อว่าแนวโน้มจะค่อยๆ ดีขึ้น อุณหภูมิน้ำทะเลที่ลดต่ำลงกว่าอุณหภูมิวิกฤตที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฟอกขาวได้

มาตรการต่อจากนี้ สั่งการให้ติดตั้งทุ่นวัดอุณหภูมิน้ำทะเล เพื่อนำมาคำนวณคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการเตรียมรับมือ ร่วมกับแผนที่ดาวเทียมของ NOAA รวมถึงอยู่ระหว่างที่นักวิจัยเพาะพันธุ์ปะการังที่ทนต่อการฟอกขาวได้มาขยายพันธุ์และ
นำลงปลูกทดแทน คาดว่าปีหน้านี้จะได้ผลการวิจัย ส่วนแผนการฟื้นฟูปลูกปะการังเพิ่มเติม ปีละ 150 ไร่ การเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดี ในประเทศไทยเคยเกิดปะการังฟอกขาวรุนแรงมาแล้ว 8 ครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2559 ส่งผลให้ปะการังเสื่อมโทรมในวงกว้าง ดังนั้นไม่ควรซ้ำเติม โดยเฉพาะการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล

Facebook : Ch7HD Social Care