News

น่าเป็นห่วง! สถานการณ์สูบบุหรี่วัยรุ่นยังรุนแรง พบ 10% อายุต่ำกว่า 10 ขวบ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ เผาปอด" ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่ ที่มีรายงานการเสียชีวิตจากควันบุหรี่ปีละ 72,000 คน โดยเฉพาะเสียชีวิต จาก โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง วัณโรคปอด และปอดอักเสบ
      
ขณะที่ปัจจุบันยังพบแนวโน้มผู้สูบบุหรี่มากขึ้นในช่วงวัยรุ่นอายุ และที่น่าห่วงเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี สูบบุหรี่มาก ถึง ร้อยละ 10 ของจำนวนวัยรุ่นด้วย สาเหตุสำคัญมากจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ที่จะนำไปสู่การสูบบุหรี่ซองมากขึ้นด้วย

แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายไม่แตกต่างจากบุหรี่ซอง และที่การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอันตรายจากบุหรี่ ไม่เป็นความจริงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีฤทธิ์เสพติดนิโคตินสูง 

มาตรการจากนี้ เตรียมเสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีบุหรี่ในระดับเดียวกัน ที่ร้อยละ 40 จากเดิมที่ประเทศไทยมี 2 มาตรฐานที่ ร้อยละ 2 และร้อยละ 40 ทำให้ผู้สูบบุหรี่มีทางเลือกในการสูบบุหรี่ที่ราคาไม่สูงมากนัก