News

ชาวบ้านวอนเร่งจัดการปัญหาสายสื่อสายขาดขวางถนน จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านโคราช วอนหน่วยงานในพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาสายสื่อสารห้อยระโยงระยางอยู่กลางถนน ก่อนเกิดอันตราย

ชาวบ้านตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนว่ามีสายสื่อสารขาดห้อยลงมาขวางถนน เส้นทางถนนเทศบาล 8 เขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเส้นทางนี้เป็นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ที่มีชาวบ้านเดินทางกันตลอดเวลา ทำให้ชาวบ้านต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการนำไม้ไผ่มาค้ำสายสื่อสารไว้ เพื่อเปิดทางให้รถพอวิ่งเข้า-ออกได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้สายสื่อสายขาดห้อยลงมา ชาวบ้านคาดว่ามาจากหลังคารถบัสรับส่งพนักงาน ที่วิ่งเข้า-ออกในเส้นทางนี้ด้วย

ชาวบ้านกลัวว่าหากยังไม่รีบแก้ไข อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางได้ โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น ที่มีเด็กนักเรียนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเข้าสู่หน้าฝนแล้ว หากสายสื่อสารดังกล่าวเป็นสายไฟฟ้า ก็จะยิ่งอันตราย จึงฝากเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย