News

ผู้นำอิสราเอลแจงยิงถล่มฐานยิงขีปนาวุธซีเรีย

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล แถลงโดยยอมรับว่า เครื่องบินรบของอิสราเอลลำหนึ่ง โจมตีและทำลายฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานฐานหนึ่งของซีเรีย หลังทหารซีเรียใช้ฐานยิงจรวดดังกล่าว ยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน เพื่อทำลายเครื่องบินรบของอิสราเอล ขณะบินลาดตระเวนในน่านฟ้าของตน แต่ขีปนาวุธพลาดเป้า

ผู้นำอิสราเอลประกาศว่า นโยบายของอิสราเอลมีความชัดเจนว่าจะไม่อดทนต่อการกระทำที่กร้าวร้าวใด ๆ เพื่อต่อต้านอิสราเอล และอิสราเอลจะตอบโต้อย่างรุนแรง และเด็ดเดียวต่อการกระทำนั้น คำประกาศของผู้นำอิสราเอล มีขึ้นขณะเกิดความตึงเครียดอย่างรุนแรง เกี่ยวกับบทบาทของอิหร่านในดินแดนซีเรีย และพื้นที่อื่น ๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลาง