News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตระกร้าสิ่งของแก่ ครอบครัวดาบตำรวจโกศล พงษ์สวัสดิ์ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสงขลา

28 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ครอบ ครัว ดาบตำรวจโกศล พงษ์สวัสดิ์ อายุ 50 ปี ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบสถานีตำรวจภูธรจะนะ ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

สำหรับดาบ ตำรวจโกศล พงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบสถานีตำรวจภูธรจะนะ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางความมั่นคง บริเวณหลังสถานีรถไฟจะนะ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อ.จะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 3 นาย ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ คือ ร้อยตำรวจโทนิพนธ์ แก้วหนู ดาบตำรวจชำนาญ สุขมี และดาบตำรวจศิริ ทองเทพ นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านเป็นหญิงไม่ทราบชื่อ 1 คนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 26 พฤษภาคม 2662 ที่ผ่านมา ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ แก่ครอบครัว พงษ์สวัสดิ์ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง