News

ปิดบ่อจับปลาหารายได้เข้าชุมชน จ.สุโขทัย

ที่อ่างเก็บน้ำหมู่ 3 บ้านจันทโรภาส ในตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีบรรดาเซียนจับปลาและมือสมัครเล่น กว่า 600 คน เข้าไปร่วมกิจกรรมจับปลากันเป็นจำนวนมาก โดยกติกา คือ ทุกคนจะต้องซื้อบัตรจับปลาในราคา 100 บาท โดยทางชุมชนอนุญาตให้ใช้แหกับยอเป็นอุปกรณ์ในการจับ

แม้อากาศจะร้อนจัดแต่ไม่สามารถทำให้ความตั้งใจของนักจับปลาลดลง ส่วนปลาที่จับได้เป็นปลาหลายชนิด มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าปลาน้ำจืดเข้าไปรับซื้อถึงที่ บางรายก็จะนำกลับไปประกอบอาหารกินภายในครอบครัวเพื่อลดรายจ่าย ส่วนรายได้จากการซื้อบัตรจับปลา ผู้นำชุมชนจะนำไปเป็นกองทุนของชุมชนต่อไป

ส่วนสาเหตุที่ต้องจัดกิจกรรมจับปลา เนื่องจากในอ่างเก็บน้ำมีปลาจำนวนมากและปริมาณน้ำในอ่างเริ่มลดลง หากปล่อยไว้ปลาก็จะตาย เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอ โดยรายได้จากการจับปลาส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อลูกพันธุ์ปลามาปล่อยในพื้นที่หลังปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น