News

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทอง อำเภอหนองจิก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดนัดบ่อทอง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ ญาติของเด็กชายอัยดิลฟิตรี ยะโกะ ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพ ณ กุโบร์โตะลือบาลิลัต หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และญาติของนางสาวสารีปะห์ อาเยาะแซ ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ประกอบพิธีฝังศพ ณ กุโบร์ดอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด