News

7 จุดประกาย : ศิลปะสร้างจินตนาการในเด็ก

กิจกรรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจชีวิตผ่านศิลปะ แต่ก่อนจะได้วาดรูป เด็กๆ ต้องฝึกการลากเส้นเพื่อเรียกสมาธิก่อน


แนะนำเรื่องราวดีๆ ของเด็กและเยาวชน : Email-7HDinspire@ch7.com