News

คอลัมน์หมายเลข 7 : พล.อ.เปรม คนต้นแบบต้านโกง

อีกบทบาทโดดเด่นที่คนไทยจดจำเมื่อระลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ คือ ความซื่อสัตย์สุจริตและแนวคิดการป้องกันการทุจริตที่เน้นย้ำเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยคอลัมน์หมายเลข 7 มีโอกาสร่วมรับฟังโอวาทนี้วันที่ 19 ธันวาคม 2557 พร้อมกับประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ รวมทั้งผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและป้องกันปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5

ส่วนการปราบปรามทุจริตจะให้เห็นผลต้องทำรวดเร็วและรุนแรง

นอกจากนี้ พลเอกเปรมยังแสดงความชื่นชมสื่อมวลชนที่ร่วมทำงานแก้ไขปัญหาการทุจริตให้แก่บ้านเมือง