News

ภาพเป็นข่าว : บัณฑิตสูงวัยสูงคุณค่ารุ่นแรก แต่งชุดชนเผ่าตบเท้ารับวุฒิบัตร

ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีงานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดูแล้วน่ารักมาก ๆ แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนจริง ๆ เพราะผู้ที่จบการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุ

ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย เดินทางเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 จำนวน 43 คน ที่พร้อมใจกันแต่งชุดประจำชนเผ่า สีสันสดใส สวยงาม สร้างความเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีชีวิตพื้นบ้าน มารับวุฒิบัตรจบการศึกษาปริญญาชีวิตบัณฑิตสูงวัยอย่างภาคภูมิใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ และความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต การทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตร กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุได้แสดงรำดาบโชว์ด้วย แสดงให้เห็นว่าสูงวัยแต่ยังแข็งแรงอยู่