News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 31 พฤษภาคม 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิ 25-34 องศาเซลเซียส มีฝนตก 70% ของพื้นที่...