News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ประกวดค่ายเยาวชนต้านทุจริต

หลังจากที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดแต่งเพลง และประกวดมิวสิกวิดีโอเพลง เนื้อหาสร้างสรรค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับการตอบรับจากเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย 

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ระบุ ปีนี้จะเน้นนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา ร่วมประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาและชุมชน ในหัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ปัจจุบันมีเครือข่าย "หมู่บ้านช่อสะอาด" ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้วและยังคงเดินหน้าสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ทั้งนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตก่อตั้งขึ้น โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้การสนับสนุน

ในการเสวนายังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ไม่ทนต่อการทุจริต มาร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม