News

ภัยสังคม!! กรมขนส่งทางบกเตือน อย่าหลงเชื่อแอบอ้างช่วยคนพิการ

หลังมีผู้แอบอ้างอาสาเป็นผู้ประสานกับกรมการขนส่งทางบก ในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน โดยเรียกรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลาย จนทำให้หลายคนหลงเชื่อโอนเงินไปยังมิจฉาชีพจำนวนมาก

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าการขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนั้น ไม่มีตัวแทนดำเนินการ ทุกคนต้องติดต่อผ่านกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเท่านั้น และขณะนี้ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับคำขอ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูล ส่วนหากใครต้องการทราบข้อเท็จจริงให้สอบถามได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วนกรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584