News

รอง ผบช.น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งย่านดอนเมือง

พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งศศิวัลย์เมืองใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เล็งขยายผลปลอดยาเสพติดและอาชญากรรมครอบคลุมให้มากกว่าเดิม

พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. พร้อม พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , สำนักงานเขตดอนเมือง, สน.ดอนเมือง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ในชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชัยพร และคณะ ได้เดินตรวจเยี่ยมในชุมชน พบสมาชิกแกนนำในชุมชนอาทิ พ.ต.อ.สงบ, น.อ.สุรินทร์, คุณปอ และ คุณประสิทธิ์ฯ รักษาการ ปธ.ชุมชน ที่ได้กล่าวให้ทราบว่า ในชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่  ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และพล.ต.ต.ชัยพร ชื่นชมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ช่วยกันสอดส่องป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ทำให้ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบสุข อยากให้ 2,067 ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้วและอีกสองพันกว่าชุมชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องป้องกันปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย