News

จอร์จ ฐปนัท เชิญชวนส่งโครงการเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา

หนุ่ม จอร์จ ฐปนัท มีงานดีๆ มาบอกเชิญชวนผู้ที่อายุ 15-25 ปี ส่งโครงการเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา กว่า 400,000 บาท กับโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11”  เป็นโครงการอะไรก็ได้ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทย คิดสร้างรวมพลังอย่างสร้างสรรค์ ส่งกันมาเยอะๆ  ดูรายละเอียดได้ที่ เพจ FB : จิตสำนึกรักเมืองไทย