News

นายกฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-จุดเทียนชัยถวายพระพร พระราชินี

ทั่วไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป ก่อนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 410 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรีและภริยายังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลองและปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และยังได้ขึ้นเรือท้องแบนจากหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถึงท่าเรือสำนักการระบายน้ำ เพื่อสำรวจคูเมืองเดิม ตามแผนพัฒนาโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนในภูมิภาคจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำประชาชนร่วมกันสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่

ขณะที่บริเวณห้วยฮ่องฮอ บ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำและกำจัดผักตบชวาในคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล

ส่วนที่เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองเบตง ขุดลอกวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และที่จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำอาหารกลางวันไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกันทาสีรั้ววัด และพัฒนาคูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล