News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 มิถุนายน 2562

สภาพอากาศโดยรวม ทั่วประเทศช่วงนี้ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ทำให้มีฝนตกได้ แต่จะน้อยลงกว่าที่ผ่านๆ มา ภาคเหนือ และภาคอีสานจะมีฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ...