News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 มิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิ 27-36 องศาเซลเซียส มีฝนตก 40% ของพื้นที่...