News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวตรังร้องตรวจสอบรุกป่าชายเลน ตอนที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนและท่าเทียบเรือ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10 จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ทันทีหลังได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ขยายผลร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการขยายถนนที่สองข้างทางมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ สายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นมะม่วง เพื่อรองรับท่าเทียบเรือที่เอกชนกำลังก่อสร้าง โดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ด้านเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันถนนที่เห็นนี้เดิมกว้างไม่เกิน 7 เมตร แต่ขยายกว้างเกือบ 15 เมตร รุกเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่มีการขออนุญาต

นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตเหตุใดต้นโกงกางในป่าชายเลน จึงแห้งและยืนต้นตาย เฉพาะบริเวณด้านหน้าทางเข้าที่ดินของเอกชนรายนี้

ขณะที่หัวหน้าคนงาน ยืนยันการขุดดินก่อสร้างท่าเทียบเรือ ไม่ได้รุกล้ำคลองหมื่นราช

น่าสังเกตว่า ดินที่ขุดได้จากคลองหมื่นราชตามภาพที่เห็น บรรทุกเททิ้งไว้ในที่ดินแปลงนี้

วันพรุ่งนี้ฟังคำชี้แจงของนายก อบต.เขาไม้แก้ว ถึงเหตุผลและขั้นตอนการอนุญาตให้เอกชนรายนี้ขยายถนนโครงการนี้

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7