โบว์ - ชิงชิง ตัวแทนโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ร่วมงานรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 20:32 น.

Views

โบว์ เมลดา และ ชิงชิง คริษฐา เป็นตัวแทนพรีเซ็นเตอร์จากโครงการ 7 สีปันรักให้โลก มาร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญ และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก งานนี้ทั้ง 2 สาว ยังได้นำเพลง ปันรักด้วยสองมือเรา ซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการ 7 สีปันรักให้โลก มาร้องสร้างสีสันร่วมกับน้อง ๆ และยังแบ่งปันวิธีลดโลกร้อนในแบบของตัวเอง ใครสนใจนำไปใช้ ก็ไม่ว่ากัน

Tag : เส้นทางบันเทิง เส้นทางบันเทิง 5 มิถุนายน 2562 7 สีปันรักให้โลก โครงการ 7 สีปันรักให้โลก วันสิ่งแวดล้อมโลก โบว์ เมลดา ชิงชิง คริษฐา