News

ขวดพลาสติกแลกต้นไม้ ช่อง 7HD วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวานนี้ ช่อง 7HD จัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เปิดให้พนักงานนำขวดพลาสติกมาแลกต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้าน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการ 7 สีปันรักให้โลก เปิดบูธแจก "กล้าไม้" หลังรับมอบจาก กรมป่าไม้ ซึ่งมีทั้งไม้มงคลและไม้ดอกสีเหลือง เช่น คำมอกหลวง ยางนา มะไฟ ทองอุไร และกฤษณา

ซึ่งพนักงานต้องนำขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มาแลกเป็นกล้าไม้ คนละ 1 สิทธิ์ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้าน สำหรับขวดพลาสติกที่ได้ทั้งหมด จะนำไปส่งมอบให้วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตจีวรพระและผ้าบังสุกุล โดยผ่านกระบวนการแปรรูปขยะขวดพลาสติกเป็นเส้นใย

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โบว์ เมลดา, ชิงชิง คริษฐา พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 สีปันรักให้โลก พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว เบิร์ด ณัชฐพงศ์, จินนี่ ณิชารีย์ และบอย ธนพัต จากคอลัมน์ข่าวกรีนรีพอร์ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ปีนี้กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคนกรุงเทพฯ" มุ่งหวังให้แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ งดการเผาในที่โล่ง และปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ปัญหาตามแนวคิด "Beat Air Pollution หยุดหมอกควันและอากาศพิษ" ตามสโลแกนวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของมลพิษทางอากาศที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 รวมถึงอันตรายจากการใช้พลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ นายคิดดี คนธรรมดี หนุ่มเดินเท้าเก็บขยะจากจังหวัดยโสธรถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 1,500 กิโลเมตร, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า, มูลนิธิอันดามัน ส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์น้ำทรัพยากรทางทะเล และห้างสรรพสินค้าที่ร่วมงดให้ถุงพลาสติก

ขณะที่ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ พร้อมใจเชิญชวนประชาชนลดการใช้และงดให้ถุงพลาสติก เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เช่น การแจกหลอดกระดาษกว่า 3,000 หลอด การจัดพิมพ์หนังสือเขียวสยาม ที่รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา และการดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน แจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึงจัดแสดงสินค้าอีโค่มาร์เก็ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม