News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวตรังร้องตรวจสอบรุกป่าชายเลน ตอนที่ 3

การอนุญาตให้เอกชนขยายถนนสายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นมะม่วง ตามแบบของ อบต.เขาไม้แก้ว ซึ่ง 2 ข้างทางมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนที่บ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยนายก อบต.เขาไม้แก้ว ยืนยันทำตามขั้นตอนกฎหมายไม่มีการรุกที่ป่าชายเลน การขยายถนน เอกชนออกค่าใช้จ่ายเองกว่า 14 ล้านบาท

คำชี้แจงของนายก อบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันขัดแย้งกับเอกสารประมาณราคางานก่อสร้าง ซึ่งมีค่างานถางป่าและขุดตอรวมอยู่ด้วย เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนผู้เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบการขยายถนนเพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนที่จังหวัดตรัง คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ข้อมูล

การขยายถนนโครงการนี้ เจ้าหน้าที่รัฐ 2 หน่วยงานต่างยืนยันในข้อมูลของตนเอง แต่คอลัมน์หมายเลข 7 พบหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดว่าการขยายถนนรุกพื้นที่ป่าชายเลน หรือไม่ ติดตามได้วันพรุ่งนี้...