News

ชาวบ้านรวมตัวทำพิธีขอขมา ก่อนทุบรูปปั้นฤๅษีในสำนักสงฆ์ หลังถูกติงเรื่องความไม่เหมาะสม

พระภิกษุ และชาวบ้านรวมตัวทำพิธีขอขมา ก่อนทำการทุบรูปปั้นฤๅษี ซึ่งอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเลย เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์สร้างความงมงายให้กับประชาชน

วานนี้ (6 มิ.ย.) ชาวบ้านจำนวนกว่า 15 คน รวมตัวกันที่สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน บ้านกกโพธิ์-ห้วยหินสอ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ประกอบพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำการทุบรูปปั้นพระฤๅษีขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องกระจก

พระสมจิตร ขันติสาโร เปิดเผยว่า รูปปั้นฤๅษีตนนี้ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ รูปก่อน ได้นำเข้ามาตั้งไว้เมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน เพื่อให้ญาติโยมที่ศรัทธาได้กราบไหว้บูชา จนกระทั่งเจ้าสำนักรูปก่อนได้ลาสิกขา พระสมจิตร จึงเข้ามาจำพรรษา และรับช่วงต่อทำหน้าที่ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้

กระทั่งเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการของจังหวัดเลยได้เข้ามาตรวจสอบ และได้ท้วงติงกรณีมีรูปปั้นฤๅษีดังกล่าวตั้งอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่หนทางเสื่อมของพระพุทธศาสนา ทั้งยังสร้างความงมงายให้แก่พุทธศาสนิกชน

พระสมจิตร จึงนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไร สุดท้ายได้ข้อสรุปให้ทุบทำลายทิ้ง

ชาวบ้าน เล่าว่า สำนักปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโนแห่งนี้ ตั้งมานานเกือบ 40 ปี ที่ผ่านมาจะมีพระภิกษุสงฆ์แวะเวียนมาจำพรรษาครั้งละ 1-2 ปี และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความเลื่อมใสศรัทธา แต่ละวันจะมีประชาชนแวะเวียนเข้ามาสักการะกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก