News

ภาพเป็นข่าว : ไอเดียดี ไหว้ครูรักษ์โลก ใช้ต้นไม้แทนพาน

ที่โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมไหว้ครู แต่ที่ไม่เหมือนใครคือใช้ต้นไม้มาไหว้ครู เด็กถือกระถางต้นไม้มาไหว้แทนพานไหว้ครู มีทั้งผักสวนครัว บางชั้นเรียนก็เป็นดอกไม้ประดับ

โดยแนวคิดต้นไม้ไหว้ครูเกิดมาหลายสิบปีแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การนำของ อาจารย์สายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูลักขณา ทิพย์ฤาดี ครูเจ้าของโครงการ

ครูลักขณา เล่าว่า อยากให้โรงเรียนมีความร่มรื่น รวมถึงปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่นี่จะไม่มีการใช้โฟมในการประดับตกแต่งพานไหว้ครู ช่วงแรกใช้เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เด็กนักเรียนและครูจะช่วยกันปลูกต้นไม้ที่นำมาไหว้ครู จนหลายปีเข้าก็เต็มพื้นที่โรงเรียน ปีนี้จึงใช้เป็นดอกไม้ประดับหรือผักสวนครัว

เป็นไอเดียที่ดีมาก นอกจากนักเรียนจะได้ระลึกถึงพระคุณครูแล้ว ยังช่วยสิ่งแวดล้อมด้วย ที่สำคัญต้นไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหน อยู่ภายในโรงเรียน โตวันโตคืน เป็นอนุสรณ์ของความรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ด้วย