พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มิถุนายน 2562

วันนี้ยังคงมีฝนทั่วไทย เช่น ภาคเหนือ จะมีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคอีสาน ภาคกลาง จะมีฝน 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ จะมีฝน 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่...

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้