News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวตรังร้องตรวจสอบรุกป่าชายเลน ตอนที่ 4

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่จังหวัดตรังสัปดาห์ที่แล้ว ตรวจสอบกรณี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตให้เอกชนขยายถนน สายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นมะม่วง ระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร รองรับท่าเทียบเรือเอกชนที่กำลังก่อสร้าง โดยออกค่าใช้จ่ายเองกว่า 14 ล้านบาท พบว่ามีค่าถางป่ารวมอยู่ด้วย

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันพบหลักฐานขยายถนนจาก 7 เมตร เป็น 15 เมตร จึงรุกล้ำไปในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่มีการขออนุญาต เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับหลักฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง หลังเอกชนขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเป็น 3 เฟสในปี 2560 เสาไฟฟ้าเดิมจึงอยู่กลางถนนที่ขยายใหม่ จึงต้องย้ายเสาไปปักที่ไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชน ยื่นหนังสือขออนุญาตวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนที่แล้วเห็นชอบปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนปัจจุบัน ได้รับข้อมูลนี้เช่นกันสั่งการ

เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง โดย ผอ.สำนักบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 รายงานผลตรวจสอบการขยายถนน และก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรับทราบแล้ว

มีความคืบหน้าการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้ คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำเสนอทันที