News

ฝนฟ้าอากาศ : ภาคกลาง-ตะวันออก และภาคใต้ รับมือฝนตกเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ในขณะที่ลมมรสุมที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น จึงทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ภาคเหนือ ภาคอีสานฝนน้อยลงแล้วในระยะนี้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร และตาก
ภาคอีสาน มีฝนฟ้าคะนอง 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากที่เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากที่ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากตกได้ที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลบริเวณที่ฝนตกคลื่นสูงคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีฝนได้ที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลฝั่งอันดามันบริเวณที่มีฝน คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าคะนอง 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกหนักในบางแห่ง