News

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ห่วงนโยบายรัฐบาลใหม่ ปรับค่าแรงขั้นต่ำทำคนตกงาน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ หลังพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการได้ แต่ต้องไม่ปรับขึ้นรวดเดียว เพราะไม่เช่นนั้น จะทำให้ภาคธุรกิจหันไปใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ และอาจจะทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลยังพอมีเวลาพิจารณา เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน กำหนดเพียงแค่จะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นวันละ 450 บาทเท่านั้น

ส่วนนโยบายยกเว้นภาษีธุรกิจออนไลน์ เห็นว่า ควรกำหนดรายได้ของร้านค้าออนไลน์ ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีให้ชัดเจน หากยกเว้นทั้งหมด อาจทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก และควรช่วยเหลือธุรกิจที่มีหน้าร้านด้วย เพราะที่ผ่านมา กลุ่มนี้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่ามานาน ทั้งนี้ หากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก็จะพอมีเวลาในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องไปได้

ขณะที่ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ "Factory 4.0 สู่อุตสาหกรรมไทย" เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศ ที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเสนอให้ภาคอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมโครงการ “บิ๊กบราเตอร์” โดยให้องค์กรขนาดใหญ่เข้าเป็นพี่เลี้ยงแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาต่อไปได้