News

ชาวจุฬาฯใจหายต้นจามจุรีทรงปลูกอายุกว่า 50 ปีโค่นเพราะพายุฝนกระหน่ำ

ต้นจามจุรี 1 ใน 5 ต้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกเมื่อพ.ศ. 2505  เกิดหักโค่นลงช่วงเช้าวานนี้ หลังพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักในกรุงเทพฯ เผยรากขาดหมด ยกต้นกลับคืนไม่ได้ แต่จัดเตรียมเพาะต้นลูกหลานไว้ปลูกทดแทนแล้ว

หลังจากเกิดพายุฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเหตุทำให้ต้นจามจุรีที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ล้มโค่นลงมาทั้งต้นในช่วงเช้าวานนี้  สร้างความเศร้าใจให้กับนิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะต้นจามจุรีต้นดังกล่าว เป็นหนึ่งใน 5 ต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกพระราชทานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 ที่บริเวณหอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบพบว่าต้นจามจุรีล้มโค่นแบบรากขาดทั้งหมด ไม่สามารถยกต้นกลับขึ้นมาอีกได้ ทางฝ่ายกายภาพของมหาวิทยาลัยจึงได้เคลื่อนย้ายลำต้นอย่างระมัดระวังไปเก็บรักษาไว้เพื่อนำมาทำเป็นอนุสรณ์วัตถุในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางแผนเตรียมการล่วงหน้าตามอายุขัยของต้นไม้และสภาวะตามธรรมชาติไว้แล้ว จึงเพาะพันธุ์ต้นลูก ต้นหลาน จากต้นที่ทรงปลูกไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ภายในอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ กำลังเตรียมดำเนินการ เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง