News

เตรียมปลูกกัญชา ก.ค.นี้

กรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ลงนามร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อปลูกกัญชาระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมพื้นที่ปลูกกัญชาที่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ โดยจะปลูกในรูปแบบโรงเรือนปิด เรือนกระจก และกลางแจ้ง ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมพื้นที่ไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยจะใช้กัญชาสายพันธุ์ไทยปลูกก่อน

ขณะที่กิจกรรมเดินเพื่อผู้ป่วย Cannabis Walk Thailand จะถึงจุดหมายในวันนี้ โดยผู้ร่วมขบวนเตรียมมุ่งหน้าที่ไปที่วัดบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี และยังคงแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ถอนชื่อกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อนำมาเป็นยารักษาผู้ป่วย ซึ่งตลอดการเดินทาง 20 วัน จากจังหวัดพิจิตร ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี รวมระยะทาง 268 กิโลเมตร ก็มีผู้สนับสนุนแนวคิดและร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปรักษาป่วยจำนวนมาก