News

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลของแผ่นดินที่ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 15 วัน พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. และวันอังคารที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.30 น. โดยประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมไว้อาลัยเคารพศพได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง