News

Green Report : นำขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ผลิตจีวร

วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ผ่านมา พนักงานช่อง 7HD ต่างขนขวดน้ำพลาสติก ที่เก็บคัดแยกไว้ ถุงเล็กบ้างใหญ่บ้าง นำมาแลกกับต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน ขวดน้ำพลาสติกที่รวบรวมได้จากพนักงานช่อง 7HD ได้นำมาถวายกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปผลิตเป็น"ผ้าบังสุกุลจีวร" จากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล

ซึ่งทางวัดได้รวบรวมขวดน้ำจากประชาชนไว้จำนวนมาก นำมาคัดแยกฝา และพลาสติกหุ้มออก

แต่ละรอบจะต้องรวบรวมให้ได้ประมาณ 10 ตัน เพื่อส่งมอบให้เอกชนที่ทำโครงการร่วมกัน เข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบ ปั่นเป็นเส้นใยสำเร็จรูป เพื่อถักทอเป็นผืนให้พร้อมตัดเย็บ ซึ่งทางวัดจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดงเป็นผู้ตัดเย็บจีวรตามแบบพระธรรมวินัย

ผ้าจีวร จะมีส่วนผสมของพลาสติกประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับเส้นใย โดย 1 ผืน ใช้ขวดพลาสติก 15 ขวด แต่หากเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะใช้ 60 ขวด

แนวคิดการนำขวดพลาสติกมาทำจีวรนี้ ผ่านกระบวนการผลิตทดลองมาแล้ว 1 ปี จนสำเร็จเป็นชุดแรก และขณะนี้กำลังรวบรวมส่งไปผลิตเป็นผืนผ้าครั้งต่อไป

เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการลดขยะพลาสติก คุณผู้ชมที่ต้องการจะบริจาคขวดน้ำพลาสติกสามารถติดต่อไปกับทางวัด ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


สอบถามข้อมูล : วัดจากแดง โทร 066-159-9558

Facebook : CH7HD Social Care