News

ปัญหาใหญ่ กทม.พบทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 17 ตัน

สภากรุงเทพมหานคร ลงเรือสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงเขตบางนา เพื่อหาแนวทางป้องกันการทิ้งน้ำเสียและปล่อยสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะขยะที่ถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากข้อมูลของ กทม.แต่ละวันพบว่าเก็บขยะขึ้นจากน้ำได้มากกว่า 17 ตัน ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ไปถึงพื้นที่บางนา ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก และโฟม ที่ถูกปล่อยทิ้งมาตามน้ำ รวมถึงพบผักตบชวา จำนวนมากในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน และพื้นที่ต่อเนื่อง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่สำรวจ และติดตามปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ ได้สั่งให้นำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางป้องกันและพัฒนาตามแผนการจัดการพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และแผนพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อคืนสภาพน้ำให้กลับมาสะอาด ปลอดขยะ เช่นเดียวกับที่เคยทำให้ "คลองหลอด" น้ำใสมาแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง