News

คอลัมน์หมายเลข 7 : สนธิกำลังทวงคืนป่าชายเลน จ.ตรัง ตอนที่ 1

ปฏิบัติการสนธิกำลังครั้งนี้มีขึ้นเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา โดย "คอลัมน์หมายเลข 7" และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมขยายผลกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่หลายส่วนงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อทวงคืนพื้นป่าชายเลนจากกรณี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตให้เอกชนออกค่าใช้จ่ายกว่า 14 ล้านบาท ขยายถนนยาวเกือบ 4 กิโลเมตรรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เมื่อนายก อบต.เขาไม้แก้ว ปฏิเสธร่วมในภารกิจนี้ ยกเว้นมีหนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่จึงไปส่งหนังสือเชิญที่สำนักงาน อบต. แต่ไม่พบนายก อบต.เขาไม้แก้ว ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนจึงเริ่มขึ้น โดยวัดความกว้างของถนนที่ขยายแล้ว พบว่าถูกบุกรุกสองข้างทางโดยไม่ได้รับอนุญาตระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 17 ไร่ สอดรับกับหลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมก่อนหน้านั้น

การขยายถนนพบหลักฐานมีการรื้อสะพาน และใช้ท่อลอดเหลี่ยมแทนส่งผลให้น้ำที่ไหลจากคลองหมื่นราช เพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นโกงกางในป่าชายเลนมีปริมาณลดลง

ส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือและการได้มาที่ดินกว่า 71 ไร่แปลงนี้เอกชนทำถูกต้องหรือไม่ การเข้าพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากตัวแทนเอกชนที่ดูแลสถานที่แห่งนี้

จากการตรวจสอบท่าเทียบเรือเอกชน พบหลักฐานสำคัญที่ไม่ได้ทำตามกฎหมาย


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7