News

สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย จัดงานฉลองวันชาติ

สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย จัดงานฉลองวันชาติ ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี โดยมี นายฟรานซิสกู วาซ ปาตตู (Francisco Vaz Patto) เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานครั้งนี้ เอกอัครราชทูตโปรตุเกส กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและการค้าครั้งแรก ระหว่างโปรตุเกส และไทย ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุด ที่ไทยเคยมีกับประเทศตะวันตก ขณะที่ในปีนี้ ซึ่งเป็นงานวันชาติโปรตุเกส จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดี ในการเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณแขกผู้มาเยือน และผู้สนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ อีกทั้ง มีการเปิดเพลงชาติไทยและโปรตุเกส เพื่อทำความเคารพร่วมกันกับแขกภายในงาน พร้อมกันนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยและโปรตุเกส ถือเป็นชาติ ที่มีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิ วัฒนธรรม และเรื่องของอาหารการกิน อาทิเช่น ขนมหวาน ที่ไทยได้รับอิทธิพล มาจากประเทศโปรตุเกสอีกด้วย