News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิ 26-35 องศาเซลเซียส มีฝนตก 60% ของพื้นที่...