News

จับประเด็นเป็นข่าว : Floating Solar Farm ทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาอากาศร้อนจัด ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งขึ้นสูงสุด ทำสถิติใหม่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้นึกถึงการที่โลกร้อนขึ้น น่าจะนำความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ที่นับวันจะมีความต้องการใช้สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศที่มีการทำ Solar Farm ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดกันว่าแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าของโลกในอนาคต ในอีกกว่า 30 ปีข้างหน้า จะมาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ถึงเกือบครึ่งหนึ่ง

แต่ Solar Farm ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจกระทบต่อพื้นที่การเกษตร การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm จึงเข้ามาตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้พื้นที่จำนวนมาก เพราะ Solar Farm ลอยน้ำ เหมาะกับน้ำนิ่ง อย่างในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และบ่อน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ปัจจุบันประเทศจีนมีการทำ Solar Farm ลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกบนทะเลสาบขนาดกำลังผลิต 150 เมกะวัตต์ ซึ่งให้พลังงานไฟฟ้าแก่บ้านเรือนได้ถึง 15,000 หลัง ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย ในปี 2580 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 10,000 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึง Solar จากภาคเอกชน และจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ 2,725 เมกะวัตต์

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ หรือ กฟผ.มีแผนทำโครงการ Hydro Floating Solar Hybrid เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อน และพลังงานแสงอาทิตย์ลอยผิวน้ำบนเขื่อน เริ่มนำร่องที่เขื่อนสิรินธร และเขื่อนอุบลรัตน์ โดยตั้งเป้าหมายจัดทำใน 11 เขื่อน ซึ่งที่เขื่อนภูมิพลจะใหญ่ที่สุด มีกำลังผลิตถึง 778 เมกะวัตต์ พลังงานที่ได้จะเชื่อมเข้ากับระบบการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.ที่มีอยู่

ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็เริ่มมีการทำ Solar Farm ลอยน้ำแล้ว ที่จังหวัดระยอง โรงงานที่มีพื้นที่เก็บน้ำ มีบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่ ก็ติดตั้งได้ สามารถคืนทุนได้เร็วกว่า Solar Farm บนพื้นดิน นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และของประเทศลงด้วย

เทคโนโลยีและกระแสการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด กำลังได้รับการพัฒนา เพื่อทดแทนกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ Floating Solar Farm นับเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด