เยาวชนฟิลิปปินส์ประท้วงจีน ต่อต้านการรุกรานหมู่เกาะในทะเลจีน

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 18:32 น.

Views

กลุ่มผู้นำเยาวชนหลายสิบคนในฟิลิปปินส์ ได้ออกมาชุมนุมหน้าสถาน-กงสุลจีนในกรุงมะนิลา พร้อมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันชาติของฟิลิปปินส์ เพื่อต่อต้านการรุกรานหมู่เกาะในทะเลจีนของจีน ยุติข้อสัญญากู้ยืมที่เชื่อมโยงกับนโยบายกับดักหนี้ ที่จะทำให้หลายประเทศกลายเป็นลูกหนี้ของจีน และขอให้จีนยุติการใช้อิทธิพลกับการเมืองฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ที่ผ่านมา จีนได้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทางทะเลจีนใต้ ซึ่งทับซ้อนกับฟิลิปปินส์ และรัฐบาลอีก 4 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และเวียดนาม นอกจากนั้น ยังนำอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งจรวด และกำลังทหารขึ้นไปประจำการตามเกาะต่าง ๆ โดยไม่มองถึงความเป็นมิตรประเทศต่อกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนดูเหมือนจะบรรเทาลงในสมัยของประธานาธิบดีดูเตอร์เต เนื่องจากมีการทำข้อตกลงการค้า และความช่วยเหลือจากจีน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการไม่เผชิญหน้ากันในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย เยาวชนฟิลิปปินส์ประท้วงจีน ประท้วงจีน ฟิลิปปินส์ จีน