มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 11 มิ.ย.62

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 18:14 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 11 มิ.ย.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 11 มิย 62