News

รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 15 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เช้าวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 15 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โอกาสนี้ ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระราชาคณะให้ศีลจบ พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ จบแล้ว ประเคนสำรับภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ได้ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

โดยเมื่อวาระครบ 15 วัน พระราชทานศพแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 และ 100 วัน ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในตอนค่ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมไว้อาลัยเคารพศพได้ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ และอำนวยความสะดวกรถเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ ประตูทางเข้าถนนนครปฐมด้านฝั่งริมคลอง ประตูถนนศรีอยุธยาด้านศาลา 100 ปี และประตูซอยลิขิตด้านกองทัพภาคที่ 1

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด