News

ชาวอุบลฯ ร้อง เอกชนยึดสะพานลอยคนข้ามหาประโยชน์เข้ากระเป๋า

ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียน หลังเอกชนใช้สะพานลอยข้ามถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี ติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองจนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สะพานลอย

สะพานลอยข้ามถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย ระหว่างถนนฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และฝั่งธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขาอุบล ซึ่งมีเอกชนนำป้ายโฆษณาติดทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก  ซึ่งประชาชนจะไม่กล้าเดินข้ามสะพานลอยในตอนค่ำคืน เนื่องจากเข้าไปกลายเป็นห้องลับ เสี่ยงต่อเหล่ามิจฉาชีพเพราะคนข้างนอกไม่สามารถมองเห็นได้ อีกทั้งกลางคืนแสงสว่างก็น้อย คนในพื้นที่มีคำถามว่า สะพานลอยคนข้ามแห่งนี้ เป็นของสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น เหตุใด ผู้รับผิดชอบจึงไม่เข้าไปแก้ไขเสียที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน