News

พบรถตู้รับ-ส่งนักเรียนไม่ผ่านการตรวจสภาพ จ.ตาก

นายประคัลภ์ รักชาติ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้าตรวจสอบรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในเขตอำเภอแม่สอด หลังสืบทราบว่ามีรถตู้บางคัน ได้ดัดแปลงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินได้

จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการรถตู้บางคัน ดัดแปลงสภาพรถและอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยต่างๆ อาทิ สัญญาณไฟ เสริมเบาะ และสายรัดความปลอดภัยใช้การไม่ได้ บางคันไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน และไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยอ้างว่าทางโรงเรียนยังไม่จัดทำเอกสารให้ ทางสำนักงานขนส่งฯ จึงตักเตือน และเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้ต่อทะเบียนกับทางขนส่งได้

ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก จะสุ่มลงพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งเป็นการจัดระเบียบ และสร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ และหากยังพบว่าผู้ประกอบการรถรับ-ส่งที่ถูกตักเตือนยังไม่ยอมแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง