News

การประปายอมถอนอุปกรณ์ขยายพื้นที่วางท่อ จ.ตาก

จากกรณีที่ชาวบ้านใน 6 ชุมชนของตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กว่า 500 คน ออกมาชุมนุมประท้วงและขอให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพบพระ ยุติการขยายเขตประปาไปยังพื้นที่ตำบลวาเล่ย์ ซึ่งอยู่ในอำเภอเดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าไม่มีการทำประชาพิจารณ์ และในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งผู้ชุมนุมได้ปักหลักทำการประท้วงอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยทางการประปา ได้พยายามให้เหตุผลกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ส่วนจะยกเลิกการก่อสร้างได้หรือไม่ ต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ซึ่งกลุ่มชุมนุมยังยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกการชุมนุม

ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้รับเหมาได้แจ้งมายังผู้ชุมนุมว่าจะชะลอโครงการดังกล่าวออกไป อย่างไม่มีกำหนด พร้อมกับนำรถบรรทุกเข้าไปขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่แล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมจึงพอใจ และยอมสลายการชุมนุมในที่สุด โดยชาวบ้านบางส่วนเปิดเผยว่า จะยังติดตามความคืบหน้าของหนังสือร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการยกเลิกโครงการดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง