ค้านสร้างโรงน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

เครือข่ายชุมชนคนรักบ้านตาจวน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 40 คน เดินทางยื่นหนังสือ พร้อมรายชื่อชาวบ้านกว่า 500 คน ต่อ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 40 เมกะวัตต์ พร้อมขอให้ยกเลิกเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และ 2 โดยชาวบ้าน อ้างว่าเวทีดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในรัศมีโรงงาน 5 กิโลเมตร และ มีการกีดกันกลุ่มชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจำกัดเวลาในการแสดงความคิดเห็น และการรับฟังข้อมูลผลดี ผลเสีย

หนึ่งในข้อเรียกร้องที่ชาวบ้าน ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านกว่า 30 คน ไม่เหมาะที่จะปลูกอ้อยแทน อีกทั้งกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตน้ำตาล และไฟฟ้า เนื่องจากพื้นที่โรงงานห่างจากชุมชนไม่ถึง 2 กิโลเมตร