กระทรวงพาณิชย์หนุนจัดงาน OTOP กระตุ้นยอดขาย

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร OTOP select 2019 ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือ 24 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 รายการ อาทิกลุ่มอาหาร,กลุ่มผ้าและเครื่องตกแต่ง,กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร,กลุ่มของใช้ ของที่ระลึก โดยจะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพทางการตลาด ให้เป็นสุดยอด OTOP ระดับจังหวัด และคัดให้เหลือ สุดยอด OTOP ระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าชุมชนของไทย

นอกจากนี้จะสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด ทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ ไปจนถึงเชื่อมโยงสู่การค้าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ "Thaitrade.com" เพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วย